23948sdkhjf
Stockholms Universitet

Biträdande lektor i hållbar materialkemi

Forskningen vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK - www.mmk.su.se) är centrerad på studier av syntes, processering, egenskaper, och funktion hos material. Materialkemi är ett av de ledande forskningsområdena vid Stockholms universitet med fokus på porösa, keramiska och mjuka material, samt på hybridmaterial med förnyelsebara komponenter. En stor och ökande andel av forskningen fokuserar på material med lågmiljöpåverkan samt tillämpningar inom fossilfri energiframställning och lagring. Förutom laboratorier för syntes och karakterisering har MMK också utrustning för processering av material t.ex. elektrospinning, frysgjutning, och det nationella centret för spark-plasma sintering. Detaljerad karaktärisering av mikroskopisk struktur hos material är en tradition på institutionen och viktiga metoder är röntgen-, elektron- och neutronspridning, svep- och transmissionselektronmikroskopi samt olika spektroskopier. MMK ger ett antal kurser inom kemi på kandidatnivå och är värd för mastersprogrammet i materialkemi. MMK gör nu en förstärkande och strategisk rekrytering av en biträdande lektor i hållbar materialkemi.
Upprättad
Ansökningsfrist
den 30 november 2018
Anställningsförhållanden
Fast
Antal timmar
Fulltid
Anställning
Fast
Region
Sverige > Stockholms stad > Stockholms län

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar studier av material med förnyelsebara komponenter eller avsedda för fossilfria energitillämpningar.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar
Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Den sökande förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

 

Skicka din ansökan

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.Ansök nuKontaktinformation
Stockholms Universitet

Stockholms Universitet

Sänd till en kollega

0.148