SU

Biträdande lektor i oorganisk kemi med inriktning mot material

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.
Upprättad
Ansökningsfrist
den 31 mars 2018
Förväntad start.
den 1 maj 2018
Anställningsförhållanden
Tidsbegränsat
Antal timmar
Fulltid
Anställning
Tidsbegränsad
Region
Sverige > Stockholms stad > Stockholms län

Institutionen för material- och miljökemi. 

Institutionen för material och miljökemi (MMK - www.mmk.su.se) är en ledande institution inom materialsyntes, strukturell karaktärisering och materialapplikationer. Det omfattar forskningsområdena fysikalisk kemi, oorganisk och strukturkemi och materialkemi, det senare är ett av de ledande forskningsområdena vid Stockholms universitet. MMK:s omfattande forskningsverksamhet spänner över materialkemi, fasta tillståndets kemi och tillämpad kolloidkemi med fokus på t.ex. porösa material, hybridmaterial, intermetalliska, keramiska och mjuka material. Att förstå relationerna mellan syntes-struktur-egenskap är i fokus. Viktiga karaktäriseringsmetoder vid institutionen idag, är röntgen-, elektron- och neutronspridning, svep- och transmissionselektronmikroskopi samt olika spektroskopiska metoder.

MMK ger ett antal kurser inom kemi på kandidatnivå och är värd för mastersprogrammet i materialkemi.

Till denna starka forsknings- och utbildningsmiljö gör MMK nu en strategisk rekrytering av en biträdande lektor i oorganisk kemi med fokus på material.

Ämne/ämnesbeskrivning
Oorganisk kemi med inriktning mot material omfattar syntes, strukturkaraktärisering och materialegenskaper.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Övriga upplysningar
Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet lärare vid institutionen/sektionen är män.

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tillsvidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Naturvetenskapliga fakulteten och återfinns på www.science.su.se

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Vid befordran till universitetslektor förväntas den anställde kunna undervisa på svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

 

Arbetstid / Varaktighet

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.


Skicka din ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-03-31.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar@mmk.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!Ansök nuKontaktinformation
SU

SU

Sänd till en kollega

0.246