"Substitutionscentrum kan starta i år"

| Av Boel Jönsson | Tipsa redaktionen

Ett fristående center som ska hjälpa främst små företag att arbeta med substitution av kemikalier och göra bra val föreslår en utredning som lämnades till miljöminister Karolina Skog på fredagen.

Utredaren Annika Helker Lundström har överlämnat betänkandet ”Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar” till miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Utredningen är en del av vårt arbete med en handlingsplan för en giftfri vardag. Där har det framkommit ett behov och en efterfrågan från framförallt mindre och små företag att få hjälp i arbetet med substitution, med information och kunskap och metoder för hur man ska ställa krav på information.

– En målgrupp för centret kan också vara upphandlande myndigheter, kommuner och landsting, på motsvarande sätt. Hur ska man i en upphandling ställa de krav som lagen kräver, men också hur informationen kan driva utvecklingen av nya produkter, förklarar miljöminister Karolina Skog i en intervju .

Man kan säga att utredningen är ett svar på en efterfrågan?

– Ja, både företag och upphandlande myndigheter vill göra rätt, men det är svårt. Lagstiftningen är komplicerad, liksom sakfrågorna och det kräver tillgång till expertis på en nivå som mindre företag inte har tillgång till; inte alltid kommuner och landsting heller.

Utredningen kommer inte att gå ut på remiss.

– Vi har avsatt fem miljoner kronor i regeringens budget för i år. men vi hoppas på sikt att centret ska kunna vara självfinansierat genom parter i näringslivet som också är beredda att gå in och delfinansiera. Det är väldigt viktigt att vi gör detta tillsammans eftersom det ska svara mot behov i näringslivet.

– Jag har förhoppningen att centret ska kunna komma igång redan i år.

Kommer det att kosta att utnyttja centrumets tjänster?

– Det får man lösa. Antingen går ett antal parter ihop och finansierar det och erbjuder tjänster eller tar man in avgifter.

Miljöministern kan tänka sig en kombination.

– Om centret håller utbildningar kanske man kan ta betalt för dem. Utredningen föreslår en helpdesk och vad jag förstår är tanken att det inte ska kosta något att ringa den och ställa kunskapsfrågor. En del sådana frågor återstår att diskutera och det beror väldigt mycket på vilken form som är intressant för näringslivet och i hur stor utsträckning de är intresserade att bidra.

Näringslivets intresse avgör också hur stort centret blir.

Det hänger alltså ganska mycket på dem?

– Ja, vi går in med fem miljoner i år, men ser det som en delfinansiering. Nu ska vi analysera utredningens förslag och föra en dialog med aktörer som under utredningens gång har visat intresse för att delta.

Flera myndigheter nämns i förslaget och som ska bidra på olika sätt (Kemikalieinspektionen, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och Konsumentverket). Kommer de att få extrapengar för det arbetet?

– Det är sådant vi får analysera inom regeringskansliet, om det ryms inom den befintliga ramen.

Förslaget innehåller ingen ny lagstiftning.

– Detta handlar om att få bättre tillämpning av kemikalielagstiftningen, Reach, i stora drag.

– Det handlar också om att hålla koll på rollerna. Kemikalieinspektionen svarar på vissa frågor men deras främsta roll är tillsyn. Substitutionscentret ska arbeta proaktivt, hitta nya metoder och få fram säkra produkter. Det är ett ansvar som formellt ligger på företagen men vi ser anledning för staten att bidra. Dock är det viktigt att det hålls isär från tillsynsansvaret. Därför vill vi ha ett självständigt centrum, drivet av parterna, utan direkt koppling till någon tillsynsmyndighet.

Utredningen har valt att lägga tyngdpunkt på den handlande sektorn där en av de svåra frågorna för företagen är produkter från tredje land och problemen med att få information om sådana produkter. Där ska centret fylla en funktion: hur ställer man de krav på information man ska göra enligt lagstiftningen och hur gör man det på ett sätt som driver utvecklingen mot säkrare produkter. Som litet företag kan det vara svårt att få tillgång till den här informationen.

Är regeringens målsättning att minska den typen av dåligt kontrollerad tredjelandsimport?

– Ja. Ganska ofta visar KemIs tillsynskampanjer att just tredjelandsprodukter är de som innehåller förbjudna ämnen.

Planen var att utredningen skulle överlämnas av utredaren Annika Helker Lundström till miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg på plats hos företaget Paxymer i Stockholm.

Bolaget har utvecklat och tillverkar ett nytt miljövänligt flamskyddssystem för industriella plastprodukter, inte konsumentprodukter – hur kom det sig att ni valde dem?

– Det finns ett behov av informationsspridning och om man höjer kunskapen om substitution hos den handlande sektorn kan företag som utvecklar säkra produkter få en bättre marknad – det hänger ihop.

– En ide som utredningen har är att centret kan jobba med att ta fram s k positiva listor med säkra produkter, både på molekylnivå och på produktnivå. Vi vill ju att företag som hittar bra alternativ ska få ut dem på marknaden och ett allmänt kunskapshöjande kan göra att de företag som gör bra saker får en bättre marknad. Poängen för regeringen är att säkra produkterna och i slutänden konsumenterna.

– Detta är ett jättesvårt uppdrag och det är som sagt en del av ett bredare arbete med en giftfri vardag. Jag är helt övertygad om att företag vill göra rätt men det är svårt och därför finns det en anledning för regeringen att engagera sig i arbetet med att sprida kunskap.

– Poängen med det här centret är att väldigt mycket utgå från företagens behov till skillnad från myndigheter och forskningsinstitutioner, som har andra uppdrag. Substitutionscentrumet kompletterar det arbete som redan finns på plats.

Utredningen föreslår också att centret kan ägna sig åt att göra de beslut som tas inom Reach mer lättillgängliga och att göra det branschvis. Det handlar om kommunikationsarbete för att nå den handlande sektorn. Att läsa om besluten på ECHAs hemsida är inte alltid så enkelt.

– Vinsten blir att Reach tillämpas bättre. Man får veta att ämnen förbjuds.

– Vi välkomnar det här förslaget och tycker det är ett lovvärt initiativ, säger Amit Paul, vd för Paxymer. Bolaget har utvecklat ett system för halogenfritt flamskydd av polyolefinplaster som polyeten och polypropen.

– Det plockar upp den typ av aktiviteter som delvis redan drivs av olika NGOs. Det vi önskar är att det i förlängningen även ska omfatta industriella produkter som vanliga konsumenter inte kan påverka men som de ändå kan utsättas för.

Han understryker att bolaget har jobbat med hållbar utveckling i över 30 år men har svårt att få sin produkt att bli en succé på marknaden och därför behöver hjälp att påverka företag att välja substitution.

Länk till utredningens betänkandeHåll dig uppdaterad med Kemivärlden Biotech
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Pungdjävlar visar immunitet

Ny forskning tyder på att de tasmanska pungdjuren inte kommer att duka under för den smittsamma cancer som drabbat arten hårt.

Resestipendium till ESOF 2018

Byggstart för ESS Campus

Särlösning för antroposofiska medel bort

Regeringen vill ta bort undantaget som ger möjlighet att ge försäljningstillstånd för antroposofiska medel.

Koffein biomarkör för parkinsons

Snabb ljusprob identiferar kolhydrater

Svenska forskare har utvecklat en snabb och enkel metod för att kartlägga olika typer av kolhydrater i växtmaterial.

Nyhetsbrev

ELISA kan lösa fler narkotikabrott

Arkiv

Ny möjlig princip för cancerterapi

Små molekyler som hämmar ett seleninnehållande enzym visar god effekt mot cancer i musmodeller enligt en studie i Science Translational Medicine.

Biokol kan öka reningsgraden

Kemisten Kristin Blum har i sin avhandling studerat utsläpp av organiska ämnen från små anläggningar och enskilda avlopp och hur reningen kan förbättras.

Metabogen får diabetespatent i USA

Ny nanostruktur i spermiesvansar

Med kryoelektrontomografi har forskare hittat en helt ny nanostruktur inne i spermiernas svansar.

Life assays befarar kapitalbrist

300 miljoner till nya material

Nya upptäckter om gonorre

Strukturstudier av membranproteiner på gonorrebakteriens yta ger förhoppningar om möjliga behandlingar, eventuellt vaccin.

Symcel anställer

Nanofilter fångar blodbakterier

Ett blodfilter i nanoskala som effektivt fångar in bakterier vid dialys har utvecklats av kinesiska forskare.

Tumörvaccin fungerar på möss

Ozonskiktet över oss återhämtar sig inte

Ozonskiktet återhämtar sig vid polerna, men det går sämre vid lägre breddgrader som är bebodda.

Produktkandidat för snabbare sårläkning

Forskare vid Uppsala universitet och SLU har hittat ett nytt sätt att läka sår snabbare med hjälp av mjölksyrabakterier.

Hon ska leda regeringens nya life science-satsning

När Anders Lönnberg ska göra världsutställning så öppnar regeringen ett life science-kontor på regeringskansliet.

Brittiska kemiföretag flyttar ut

Fossilfritt stål möjligt

SSAB, LKAB och Vattenfall planerar att bygga en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål.

Enzymblock testas i ny studie

Att lansera ett block med designade enzymer som ska bryta ned olika läkemedelsrester när man spolar i toaletten, ut mot konsument är svårt.

Södertälje storsatsar

Södertälje Science Park och nya KTH invigdes på tisdagen. Ambitionen är att stärka Sveriges roll på världsmarknaden inom hållbara produktionsflöden.

Vattenpristagare utsedd

Apoteket plockar bort Pcure

Ska hämma stanken

Brexit ger särläkemedel problem

Ny direktör på Pfizer i Sverige

Mer vetenskap i maten

Novo Nordisk lägger nytt bud

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.333