Knivig tvist om gensax

| Av Erika Lindbom Sierakowiak | Tipsa redaktionen

Kring den mycket lovande genmodifieringstekniken Crispr/Cas9 pågår en omfattande patenttvist mellan tre forskare som alla anser sig vara uppfinnare till metoden. Tvisten lär dra ut på tiden och kan få konsekvenser för dem som redan använder tekniken.

Crispr/Cas9 har, sedan de första artiklarna publicerades om genmodifieringstekniken, haft ett enormt genomslag. Den gör det möjligt att ta bort och byta ut allt från enstaka baspar till längre sekvenser i DNAt hos olika typer av celler. Metoden har bland annat många användningsområden inom forskningen och det finns också ambitioner att använda den för att bota genetiska sjukdomar.

Allt är dock inte frid och fröjd. Sedan tekniken blev känd har det pågått en patenttvist mellan tre forskare som alla anser sig ha rättigheterna till Crispr/Cas9. På ena sidan finns Jennifer Doudna, professor vid University of California och Emmanuelle Charpentier, professor vid Umeå universitet och föreståndare vid Max Planck Institute of Infection Biology, och på andra sidan finns forskaren Feng Zhang från Broad Institute och Massachusetts Institute of Technology, MIT.

– Det är en tvist mellan två forskargrupper. De som var först med att publicera en artikel om Crispr/Cas9-tekniken i bakterieceller och lämna in en patentansökan var Jennifer Doudna och Emmanuelle Charpentier medan Feng Zhang anpassade systemet för eukaryota celler, vilket publicerades senare. Han har dock varit mer aggressiv i sin patentstrategi och MIT-forskarna har nu 13 patent och många pågående ansökningar i USA samt sju patent i Europa, säger Joanna Applequist, patentombud med insyn i Crispr-ärendet på Awapatent.

FRAM TILL MARS 2013 sade den amerikanska patentlagen att den som uppfann något först hade rätt till patent och båda forskargrupperna lämnade in sina patentansökningar innan dess. Jennifer Doudna och Emmanuelle Charpentier har överklagat ett av MIT-gruppens patent i USA. Ärendet genomgår nu ett så kallat interference-förfarande, vilket innebär att Feng Zhangs grupp måste bevisa att de var först med att uppfinna Crispr/Cas9-tekniken för att få behålla sitt patent, berättar Joanna Applequist.

– Crispr/Cas9 är en mycket framgångsrik teknik så patent kommer sannolikt att vara värda mycket pengar. Bevisbördan ligger nu på Feng Zhang och interferenceförfarandet kommer nog att pågå i många år innan vi får se ett slutgiltigt utfall.

I EUROPA kan ett patents giltighet ifrågasättas av en tredje part inom nio månader efter att det har beviljats. Möjliga anledningar till detta kan vara att uppfinningen inte uppfyller nyhetskravet (t ex för att man har offentliggjort den innan man lämnade in patentansökan), att uppfinningen inte har tillräcklig uppfinningshöjd eller att den inte är beskriven i ansökan på ett sätt som gör att andra kan använda den.

Av de sju patent som Feng Zhangs grupp har i Europa är sex under ett sådant invändningsförfarande för närvarande. För det sjunde patentet har niomånadersperioden ännu inte löpt ut.

– I ett av de fyra invändningsförfarandena har nio parter skickat in invändningar som ifrågasätter giltigheten hos patentet. I nuläget ligger bollen hos MIT-gruppen som måste besvara och bemöta invändningarna. Det kommer att bli många skrivelser fram och tillbaka och sedan en muntlig förhandling där parterna ska mötas. Sedan ska invändningsnämnden fatta ett beslut om patentet ska upphävas, ändras eller om det är giltigt i sin nuvarande form. Det kommer att ta lång tid och det är svårt att sia om hur det kommer att sluta, säger Joanna Applequist.

Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna, som inte har haft en lika aggressiv strategi, har hittills lämnat in en patentansökan i Europa, berättar hon.

– Ansökan håller på att granskas och under granskningstiden kan andra komma in med skrivelser till patentverket. Hittills har det kommit in ett flertal sådana skrivelser som ifrågasätter patenterbarheten hos uppfinningen.

I USA har Charpentier och Doudna lämnat in åtta patentansökningar och beslutet i den pågående interference-processen kommer att påverka deras chanser att få sina amerikanska patentansökningar beviljade.

Ovissheten kring rättigheterna till Crispr/Cas9 har inte hindrat forskare från att använda tekniken eller företag från att sälja olika kit med den, och vad som kan hända med användare och leverantörer när patenttvisten är över är inte säkert.

– De som tillhandahåller tekniken har sannolikt ingått licensavtal med åtminstone en av parterna men det kan bli så att de kan behöva en licens från båda parter i framtiden och att de eventuellt måste ersätta en eller båda ekonomiskt för kommersiell användning av metoden bakåt tiden. Om de aktuella patenten inte upprätthålls, så kan det också bli så att det inte kommer att krävas någon licens för grundtekniken. Eventuellt kommer den som tilldelas rättigheterna inte att gå efter enskilda akademiska forskare som använt sig av Crispr utan rikta in sig på företag som använder tekniken i kommersiella syften. Det är inte heller ovanligt att akademiska forskare får använda patenterad teknik på andra licensvillkor än företag, säger Joanna Applequist.

– Patent är en negativ rättighet: de ger dig inte rätt att använda din uppfinning utan ger dig rätt att hindra andra från att göra det. Det kan bli så att grupperna vinner i olika ärenden och hamnar i beroendeställning till varandra, tillägger hon.

EUROPEISKA PATENT gäller inte automatiskt i Sverige. För att ett europeiskt patent ska vara giltigt nationellt måste det valideras i respektive europeiskt land. Hur detta görs beror på landets överenskommelse med det europeiska patentverket. I Sverige måste man översätta sina tyska, franska eller engelska patentkrav till svenska och betala en avgift för att göra patentet gällande i Sverige. Efter detta krävs betalning av årsavgifter för att hålla patenträttigheten levande.

– Nu är systemet med europeiska patent med enhetlig verkan på gång. Det kommer att ge en möjlighet att erhålla en rättighet i alla de europeiska länder som ingår i systemet istället för att genomföra valideringar i varje land för sig för att erhålla ett knippe nationella rättigheter. När det gäller Crispr är det troligt att man försöker få ett geografiskt brett patentskydd. Men det nya systemet har också risker: ett patent kan bli ogiltigförklarat i alla länder samtidigt. Förhoppningen var att det nya systemet skulle införas efter årsskiftet, men detta kommer nu att senareläggas på grund av Brexit.

Crispr/Cas9 har slagit igenom stort och på Awapatent räknar man med att se allt fler patentärenden kopplade till metoden. Det kan gälla både förändringar i tekniken eller nya produkter som har tagits fram med hjälp av metoden.

– En förbättringsuppfinning, exempelvis en förändring i Crispr-metoden, kan skyddas med ett eget patent om den är ny och har uppfinningshöjd. Även uppfinningar som tagits fram med hjälp av tekniken kan patenteras, säger Joanna Applequist.

Läs även:

Nytt Crispr-system upptäckt
Forskare vid bl a Umeå universitet har upptäckt molekylära egenskaper hos ett nytt bakteriellt Crispr-system som öppnar för nya möjligheter inom genmodifiering.


Håll dig uppdaterad med Kemivärlden Biotech
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Startsidan just nu

Kan bli läkemedelsbrist

Får stora Fernströmpriset för upptäckt om hjärnan

Årets stora nordiska Fernströmpris går till Maiken Nedergaard.

Lund bland toppuniversitet

Good Food Institute startar ett nytt forskningsprogram, totalt 3 miljoner dollar, om växtbaserade livsmedel och s k Clean Meat (CM).

De tippas få Nobelpris

Mer läkemedelsexport till Kina

Kemiföretagen förutspår en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018 visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna.

Äter mikroplastpartiklar

Mygglarver kan äta mikroplastpartiklar som sedan förs över till den vuxna myggan visar en ny studie.

Nyhetsbrev

Designar alternativ till antibiotika

Martina Kulén, Kemiska institutionen, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete arbetat med utveckling av antivirulens-molekyler mot två olika bakterier.

Arkiv

EU satsar på crowdfunding för startup-bolag

EIT Health lanserar en paneuropeisk plattform för finansiering av små bolag inom life science och hälsa.

Ny diagnostik för sen Alzheimers

Forskare vid bl a Lunds universitet har utvärderat en ny PET-metod för att hitta proteinet tau i hjärnan på patienter med misstänkt alzheimers.

Studerar signalvägar i realtid

Forskare vid Umeå universitet och Max Planck-institutet för molekylär fysiologi i Dortmund, presenterar en ny kemo-optogenetisk metod för att studera proteinrörelser på cellnivå.

Mer till aktieutdelning än till FoU

Fyra stora läkemedelsbolag lägger systematiskt sina vinster i skatteparadis visar en ny rapport från hjälporganisationen Oxfam.

Låga halter påverkar hormonnivåer

I en ny studie i Environment International rapporterar forskare att de har hittat kopplingar mellan kemikalieblandningar från kosmetika och förändringar i kvinnors fertilitetshormoner.

Hon tar över ansvaret i Mercodia

Fernströmpris till Huntington-forskare

SLU-forskare får Ig Nobelpris

Vid en ceremoni på Harvard University igår fick forskare från bland annat SLU ta emot 2018 års Ig Nobelpris i biologi.

Satsar på etanolproduktion i Rumänien

Clariant investerar 100 miljoner euro i en fabrik för produktion av cellulosaetanol från jordbruksrester i Craiova-regionen i Rumänien.

"Kemikalieskatten driver kunder utomlands"

Plus

Stora förhoppningar på Testa Center

I en ny byggnad på GE Healthcares sajt i Uppsala har nu testbädden för produktion av framtidens biologiska läkemedel officiellt invigts.

Plus

Bra tid för analytiska kemister

Jonathan Sweedler är analytisk kemist som specialiserat sig inom neurokemi, analyser i enstaka neuroner/hjärnceller.

3000 möten på Nordic Life Science Days

I år hölls sjätte omgången av Nordic Life Science Days, SwedenBios årliga event för branschen, med ännu större fokus på partneringmöten.

Nya hörselceller upptäckta

Upptäckten av nya typer av nervceller i innerörat kan leda till nya behandlingar av hörselskador.

Dom i patentstriden om CRISPR-Cas9

Den 10 september beslutade en amerikansk appelationsdomstol att döma till fördel för Broad Institute, MIT, i patentstriden om rättigheterna till CRISPR-Cas9.

De tog hem Startup Challenge

12 startup-bolag tävlade på första kvällen av Nordic Life Science Days 2018. Tre vinnare röstades fram av publiken.

Avfall + avfall = rent

Örebroforskare har tagit fram en metod för att rena lakvatten från gruvavfall och demonstrerat den i en nedlagd gruva.

Zealand Pharma säljer för 1,8 miljarder

Supersnabb cyaniddetektor

Årets bioteknikbyggare

Patent godkänt i Japan

Ny topp till Sobi

Vaccinbolag anställer

Ny nod för life science och livsmedel

Antikropp mot Parkinsons

Pajalagruvan igång igen

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.143