Global hållbarhet kräver kemikaliekontroll

| Av Redaktionen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift | Tipsa redaktionen

Förebyggande kemikaliekontroll är en förutsättning för att FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030 ska nås, enligt en ny rapport från Kemikalieinspektionen.

Myndigheten konstaterar också att arbetet med de svenska miljömålen behöver fortsätta för att uppfylla de globala målen. Det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bidrar direkt till åtta av FNs 17 hållbarhetsmål, bland annat hållbara produktions- och konsumtionsmönster, hälsosamma liv och rent vatten.

"Det svenska miljömålssystemet behövs för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Sverige och bidra till att de nås globalt. Arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behöver fortsätta även efter 2020", säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier i ett pressmeddelande.

FNs Agenda 2030 kom i september 2015 och innehåller 17 globala hållbarhetsmål som ska ge en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

80 svenska myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag till Sveriges genomförande av Agenda 2030. ”Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030” är Kemikalieinspektionens svar på regeringsuppdraget.

Bland Kemikalieinspektionens åtgärdsförslag ingår bland annat fortsatt arbete för en ambitiös EU-strategi för en giftfri miljö till 2018, och att verka för en internationell ramkonvention för att hantera farliga, kemiska ämnen som är globala problem.

"De farligaste kemikalierna som sprids över världen behöver kunna begränsas på global nivå. Det behövs ett globalt instrument om kemikaliesäkerhet för att vi ska kunna hantera världsomspännande hälso- och miljöproblem på ett effektivt sätt, säger Nina Cromnier.

Några av rapportens förslag:

Sverige bör verka aktivt för att ett förnyat globalt kemikaliemål med tidsatta delmål om säker kemikaliehantering antas.
Regeringen bör överväga att stärka kunskapen inom högre utbildning i Sverige om hälso- och miljöaspekter av samhällets kemikalieanvändning.
Sverige bör fortsatt verka på politisk och teknisk nivå för att en ambitiös EU-strategi för giftfri miljö tas fram till år 2018 och genomförs i linje med EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.
Sverige bör verka för att få till stånd förhandlingar om en ramkonvention eller internationella regler för att hantera kemiska ämnen med global angelägenhet, utöver långlivade organiska föreningar (POPs-ämnen) och kvicksilver.

Länk till rapporten: Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030


Håll dig uppdaterad med Kemivärlden Biotech
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Positiva resultat för Kancera

Läkemedelsutvecklande bolaget Kancera rapporterar positiva resultat från en Fas I-studie med sin immunreglerande småmolekylära läkemedelskandidat.

Pungdjävlar visar immunitet

Ny forskning tyder på att de tasmanska pungdjuren inte kommer att duka under för den smittsamma cancer som drabbat arten hårt.

Resestipendium till ESOF 2018

Byggstart för ESS Campus

Särlösning för antroposofiska medel bort

Regeringen vill ta bort undantaget som ger möjlighet att ge försäljningstillstånd för antroposofiska medel.

Koffein biomarkör för parkinsons

Nyhetsbrev

Snabb ljusprob identiferar kolhydrater

Svenska forskare har utvecklat en snabb och enkel metod för att kartlägga olika typer av kolhydrater i växtmaterial.

Arkiv

ELISA kan lösa fler narkotikabrott

Ny möjlig princip för cancerterapi

Små molekyler som hämmar ett seleninnehållande enzym visar god effekt mot cancer i musmodeller enligt en studie i Science Translational Medicine.

Biokol kan öka reningsgraden

Kemisten Kristin Blum har i sin avhandling studerat utsläpp av organiska ämnen från små anläggningar och enskilda avlopp och hur reningen kan förbättras.

Metabogen får diabetespatent i USA

Ny nanostruktur i spermiesvansar

Med kryoelektrontomografi har forskare hittat en helt ny nanostruktur inne i spermiernas svansar.

Life assays befarar kapitalbrist

300 miljoner till nya material

Nya upptäckter om gonorre

Strukturstudier av membranproteiner på gonorrebakteriens yta ger förhoppningar om möjliga behandlingar, eventuellt vaccin.

Symcel anställer

Nanofilter fångar blodbakterier

Ett blodfilter i nanoskala som effektivt fångar in bakterier vid dialys har utvecklats av kinesiska forskare.

Tumörvaccin fungerar på möss

Ozonskiktet över oss återhämtar sig inte

Ozonskiktet återhämtar sig vid polerna, men det går sämre vid lägre breddgrader som är bebodda.

Produktkandidat för snabbare sårläkning

Forskare vid Uppsala universitet och SLU har hittat ett nytt sätt att läka sår snabbare med hjälp av mjölksyrabakterier.

Hon ska leda regeringens nya life science-satsning

När Anders Lönnberg ska göra världsutställning så öppnar regeringen ett life science-kontor på regeringskansliet.

Brittiska kemiföretag flyttar ut

Fossilfritt stål möjligt

SSAB, LKAB och Vattenfall planerar att bygga en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål.

Enzymblock testas i ny studie

Att lansera ett block med designade enzymer som ska bryta ned olika läkemedelsrester när man spolar i toaletten, ut mot konsument är svårt.

Vattenpristagare utsedd

Apoteket plockar bort Pcure

Ska hämma stanken

Brexit ger särläkemedel problem

Ny direktör på Pfizer i Sverige

Mer vetenskap i maten

Novo Nordisk lägger nytt bud

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.47